Μείωση του εμπορικού ελλείμματος της Τουρκίας το Δεκέμβριο, αλλά και αύξηση του εξωτερικού ιδιωτικού χρέους

Τα στοιχεία για την μακροοικονομική και νομισματική πολιτική καθώς και τα στατιστικά δεδομένα της Τουρκίας για τον μήνα Δεκέμβριο 2014 δημοσιεύτηκαν στην γειτονική χώρα από τις αρμόδιες αρχές. Πιο αναλυτικά το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της Τουρκίας μειώθηκε κατά 14,6 % το μήνα Δεκέμβριο, φτάνοντας τα 8,5 δισ. δολ (7,3 δισ. ευρώ) από 9,74 δισ. δολ που ήταν τον Δεκέμβριο του 2013.

Συγκεκριμένα, οι τουρκικές εξαγωγές κατέγραψαν αύξηση της τάξεως του 1,2% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, φθάνοντας τα 13,3 δισ. δολ (11,7 δισ. ευρώ), ενώ παράλληλα οι τουρκικές εισαγωγές μειώθηκαν κατά 5,6% συγκρινόμενες με τον Δεκέμβριο του 2013, φτάνοντας τα 21,8 δισ. δολ (19 δισ. ευρώ)

Παράλληλα μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Τουρκίας κατά 18% σε ετήσια βάση παρατηρήθηκε κατά το μήνα Δεκέμβριο 2014. Η μείωση αυτή οφείλεται σε τρεις παράγοντες: α) στις χαμηλές εισαγωγές σε χρυσό (οι οποίες μείωσαν το έλλειμμα κατά 777 εκατ. δολ), β) στο μειωμένο εμπορικό έλλειμμα και γ) στο υψηλότερο πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών (το οποίο ανήλθε στα 396 εκατ. δολ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις το 18% του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών καλύφθηκε από επενδύσεις χαρτοφυλακίου, οι οποίες ανήλθαν σε 1,218 δισ. δολ., ενώ μόλις το 13% του εν λόγω ελλείμματος καλύφθηκε από ΑΞΕ, οι οποίες παρουσίασαν μείωση 20% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Οι μη καταγεγραμμένες εκροές κεφαλαίων ανήλθαν σε 1,02 δισ. δολ., ανεβάζοντας την ανάγκη χρηματοδότησης του ελλείμματος στα 7,836 δισ. δολ, ενώ τα επίσημα συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας το Δεκέμβριο 2014 έφτασαν τα 5,636 δισ. δολ.

Σημαντική ήταν και η αύξηση του εξωτερικού χρέος του ιδιωτικού τομέα το οποίο αυξήθηκε από 268,2 δισ. δολάρια το Δεκέμβριο 2013 σε 304 δισ. δολάρια τον Νοέμβριο του 2014

Οι δημόσιες δαπάνες κατέγραψαν αύξηση κατά 0,4% και τα έσοδα επίσης παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 18,8%. Το έλλειμμα προϋπολογισμού μειώθηκε σε 11,3 δισ. τουρκικές .λίρες το Δεκέμβριο του 2014 από 17,3 δισ. τουρκικές λίρες που ήταν τον Νοέμβριο του ιδίου έτους.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό παρουσίασε μείωση από 9,15% το Δεκέμβριο του 2014, σε 8,17% το Δεκέμβριο του 2013, ενώ επίσημος στόχος της Κυβέρνησης παραμένει το 5%. Τέλος ο δείκτης της ανεργίας από 10,5% τον Σεπτέμβριο του 2014 έφτασε το 10,4% το Οκτώβριο του ίδιου έτους καταγράφοντας νέα αύξηση δεδομένου ότι τον Οκτώβριο του 2013 ήταν 9,1%.

Συγγραφέας: Γιώργος Τσιμπούκης

Στρατηγικός Αναλυτής με μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση αμυντικών συστημάτων και θεμάτων ασφάλειας. Αναλυτής – Συντάκτης σε εξειδικευμένα περιοδικά Άμυνας και Ασφαλείας.