Μείωση του εμπορικού ελλείμματος της Τουρκίας το Δεκέμβριο, αλλά και αύξηση του εξωτερικού ιδιωτικού χρέους

Τα στοιχεία για την μακροοικονομική και νομισματική πολιτική καθώς και τα στατιστικά δεδομένα της Τουρκίας για τον μήνα Δεκέμβριο 2014…