Μνημόνιο για την εξαγωγή του κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο υπέγραψαν η Λευκωσία και το Καιρο

Λύση στο ζήτημα της πώλησης του κυπριακού φυσικού αεριού φαίνεται ότι δίνει το μνημόνιο συναντίληψης που υπέγραψε η Εταιρεία Υδρογονανθράκων Κύπρου (ΕΥΚ) με την Αιγυπτιακή Εταιρεία Φυσικού Αερίου (Egyptian Natural Gas Holding Company – EGAS) κατα την διάρκεια της Αιγυπτιακής Οικονομικής Συνόδου.

Η συμφωνία που υπέγραψαν οι δύο πλευρές περιλαμβάνει την τεχνική μελέτη εξαγωγής και πώλησης του κυπριακού φυσικού αερίου από το κοίτασμα “Αφροδίτη” του θαλασσίου Τεμαχίου 12 στην Αίγυπτο.

Με την υπογραφή οι δύο εταιρείες αναλαμβάνουν να εξετάσουν τις τεχνικές λύσεις για τη μεταφορά φυσικού αερίου, μέσω απευθείας θαλάσσιου αγωγού από το κοίτασμα “Αφροδίτη” προς την Αίγυπτο όπου θα αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες υποδομές αερίου που υπάρχουν στην αραβική χώρα.

Το έργο θα διεξαχθεί σε συνεργασία με τις εταιρείες που εμπλέκονται στις υπεράκτιες δραστηριότητες υδρογονανθράκων (upstream) και στις δραστηριότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Συγγραφέας: Γιώργος Τσιμπούκης

Στρατηγικός Αναλυτής με μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση αμυντικών συστημάτων και θεμάτων ασφάλειας. Αναλυτής – Συντάκτης σε εξειδικευμένα περιοδικά Άμυνας και Ασφαλείας.