Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής & Άμυνας (ΕΕΛΕΑΑ)

Την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής & Άμυνας (ΕΕΛΕΑΑ) κατά την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο η σύνθεση του οποίου, μετά την συγκρότηση του σε σώμα, είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος: Γεώργιος Τρουλλινός, IDE – INTRACOM Defense Electronics
Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Παπάτσας, THEON Sensors
Γενικός Γραμματέας: Δημήτριος Παπακώστας, ΕΑΒ και
Ταμίας: Νικόλαος Κέμος, ELFON

Τακτικά Μέλη:
Θωμάς Καλαμάρης, HELLAS SAT
Δημήτριος Κατερτζής, ΕΛΒΟ
Χρήστος Κοϊμτζόγλου, INASCO
Γεώργιος Κουνέλλης, ΕΑΣ
Κωνσταντίνος Κουτσός, MILTECH
Παναγιώτης Λαλαούνης, ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ και
Νικόλαος Χαλκούσης, ΑΞΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ

Αναπληρωματικά Μέλη:
Πάρις Εξηντάρης, ΤΕΜΜΑ και
Αλέξανδρος Κοσμάς, DASYC

Η ΕΕΛΕΑΑ είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και έχει σκοπό την ισχυρή και αποτελεσματική εκπροσώπηση των μελών της σε όλα τα θεσμικά όργανα, τις κρατικές και διεθνείς αρχές στους τομείς της αεροδιαστημικής, άμυνας και ασφάλειας.

Η ΕΕΛΕΑΑ είναι μέλος – εθνικός εκπρόσωπος στην AeroSpace and Defense Industries Association of Europe (ASD), η οποία εκπροσωπεί τις βιομηχανίες του κλάδου της Αεροδιαστημικής και Άμυνας στις επαφές και στην συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA) και άλλα θεσμικά όργανα και φορείς με πανευρωπαϊκή εμβέλεια και δράση.

Ο επανεκλεγείς Πρόεδρος της ΕΕΛΕΑΑ κ. Γεώργιος Τρουλλινός δήλωσε: «Σε μια περίοδο ιδιαιτέρα κρίσιμη για την οικονομία της χώρας μας, το νέο ΔΣ θα εντατικοποιήσει τις προσπάθειες εξωστρέφειας των ελληνικών αμυντικών βιομηχανιών ενώ ταυτόχρονα θα συνεργαστεί με τις αρμόδιες κρατικές αρχές ώστε να ευθυγραμμιστούν οι εγχώριες παραγωγικές δυνατότητες στον χώρο της άμυνας με την εθνική οικονομική και αμυντική βιομηχανική πολιτική».

Συγγραφέας: Γιώργος Τσιμπούκης

Στρατηγικός Αναλυτής με μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση αμυντικών συστημάτων και θεμάτων ασφάλειας. Αναλυτής – Συντάκτης σε εξειδικευμένα περιοδικά Άμυνας και Ασφαλείας.