Συστήματα νυκτερινής όρασης της ελληνικής εταιρείας Theon Sensors θα κατασκευάσει η Αίγυπτος

Εντός σύντομου χρονικού διαστήματος πρόκειται να ξεκινήσει στην Αίγυπτο η παραγωγή κατόπιν άδειας των ελληνικών συστημάτων νυκτερινής όρασης της εταιρείας…