Νίκος Αναστασιάδης: Υποστηρίζουμε πλήρως το Σχέδιο Δράσης για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων

Σε συζήτηση με θέμα την εργασία και την απασχόληση, που διοργανώνει η Πορτογαλική Προεδρία της ΕΕ, στο πλαίσιο της Κοινωνικής Συνόδου της ΕΕ, που πραγματοποιείται στο συνεδριακό κέντρο Alfandega, στο Πόρτο, της Πορτογαλίας, συμμετείχε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

Στη συζήτηση πήραν μέρος, μεταξύ άλλων, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Ρουμανίας, οι πρωθυπουργοί Πορτογαλίας, Ελλάδας, Βουλγαρίας, Κροατίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Λετονίας, Ολλανδίας, Δανίας, Πολωνίας, Σουηδίας, Μάλτας, Ουγγαρίας, ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας, μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπουργοί Εργασίας χωρών μελών της ΕΕ και κοινωνικοί εταίροι.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνόδευε στη σύνοδο η υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ζέτα Αιμιλιανίδου.

Τα ερωτήματα που κλήθηκαν οι συμμετέχοντες να απαντήσουν αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τις πολιτικές που πρέπει να υλοποιηθούν με στόχο μια βιώσιμη αγορά εργασίας για επίτευξη του στόχου της ΕΕ για την απασχόληση, της τάξης του 78% μέχρι το 2030, καθώς και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, για την προώθηση της ισότητας στην εργασία.

Στην παρέμβασή του κατά τη συζήτηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι «γνωρίζουμε πολύ καλά τις επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία και την απασχόληση οι οποίες θα συνεχίσουν να υπάρχουν στην αγορά εργασίας, σε σημαντικό βαθμό». Πρόσθεσε πως σε ό,τι αφορά την Κύπρο, «η κυβέρνηση συγκράτησε το ποσοστό ανεργίας σημαντικά χαμηλότερο από ό,τι είχε προβλεφθεί, κάτω από το 8% το 2020, μέσα από την έγκαιρη και αποφασιστική υλοποίηση σειράς βραχυπρόθεσμων σχεδίων που στήριξαν την απασχόληση, και έτσι μειώθηκε ο αντίκτυπος στο επίπεδο ανάπτυξης της οικονομίας». Επεσήμανε, ακόμα, ότι με δεδομένες τις συνεχιζόμενες προκλήσεις, πρέπει να επικεντρωθούμε σε πολιτικές που θα δημιουργήσουν μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς αγορά εργασίας, ώστε να επιτευχθούν τελικά οι στόχοι της ΕΕ.

«Υποστηρίζουμε, συνεπώς, πλήρως το Σχέδιο Δράσης για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων», είπε ο Πρόεδρος προσθέτοντας ότι «τώρα είναι η στιγμή να επικεντρωθούμε σε πολιτικές που θα δημιουργήσουν μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς αγορά εργασίας, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη μιας συνολικής Στρατηγικής για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων πολιτικής για την απασχόληση στη βάση αξιόπιστων εκτιμήσεων, την ενίσχυση των Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης για μια πιο ευέλικτη ανταπόκριση τους στις ανάγκες της εποχής, αλλά και υπό το φως της πανδημίας, τη στήριξη δράσεων προς όφελος των άνεργων νέων, καθώς και την ανάγκη ενδυνάμωσης των προσπαθειών για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας των φύλων». Αυτοί, πρόσθεσε, είναι βασικοί τομείς που η Κύπρος έχει επιλέξει να προωθήσει μέσα από σειρά μεταρρυθμίσεων και μέτρων που θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανθεκτικότητας και τα ευρωπαϊκά κοινωνικά ταμεία.

Τέλος, αναφερόμενος στον τομέα της ισότητας στην απασχόληση, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι η Κύπρος έχει εκδώσει ένα άτυπο έγγραφο για να αναδείξει αυτή τη διάσταση καθώς και την ανάγκη να ενσωματωθούν συγκεκριμένες πρόνοιες σε μεταρρυθμιστικά μέτρα της ΕΕ.

(πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ)

ViaDiplomacy Newsroom