Ο TAP δεν έφερε κανένα όφελος στις κοινωνίες και τα επόμενα ενεργειακά σχέδια πρέπει να είναι προσεκτικά με αυτές

Εχει χαρακτηριστεί ως η µεγαλύτερη άµεση ξένη επένδυση και ταυτόχρονα ένα έργο µε ευρύτερη σηµασία για την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη. Η κατασκευή του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (Trans Adriatic Pipeline – ΤΑΡ) συνεχίζει να προχωρά και αποµένουν πλέον λίγα χιλιόµετρα για να ολοκληρωθεί η µηχανική κατασκευή και το έργο να περάσει στη φάση της δοκιµαστικής λειτουργίας για το ελληνικό τµήµα του αγωγού, συνολικά περίπου 550 χιλιοµέτρων. Ο καθαρισµός και η διαµόρφωση της Ζώνης Εργασίας του ΤΑΡ έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ οι σωληναγωγοί έχουν ενωθεί και συγκολληθεί, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του έργου. Ο αγωγός αναµένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2020.

Διαβάστε επίσης: Η ανέντιμη συμπεριφορά του TAP στις τοπικές κοινωνίες

Όμως το έργο αυτό, του οποίου η αξία ξεπερνά τα 1,5 δις δολάρια, δεν έφερε κανένα ουσιαστικό όφελος προς τις κοινωνίες εξαιτίας της αποικιοκρατικής πολιτικής της Κοινοπραξίας, η οποία μάλιστα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πολιτική των ΗΠΑ και οι οποίες στηρίζουν το έργο.

Διαβάστε επίσης: Τι συμβαίνει με τον TAP – Το έργο τελειώνει και ακόμα προσπαθεί να πείσει για τα οφέλη

Η Κοινοπραξία έπιασε απροετοίμαστες όχι μόνο τις κοινωνίες, αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση με μόνη εξαίρεση τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης (πρώην από την Κυριακή) ο οποίος πήρε ουσιαστικά ανταποδοτικά.

Διαβάστε επίσης: Ο TAP ενημέρωσε τον Τζέφρι Πάιατ πως συμπεριφέρθηκε στις τοπικές κοινωνίες;

Και αν οι κοινωνίες και τοπική αυτοδιοίκηση πιάστηκαν αδιάβαστες, η ενεργειακή πολιτική των ΗΠΑ η οποία χρησιμοποιεί την Ελλάδα ως πυλώνα, έχει κατανοηθεί από τους Έλληνες πολίτες και περιμένουν να ωφεληθούν ανάλογα. Ο αντιαμερικανσμός που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια δεν οφειλόταν μόνο στην Αριστερά, αλλά και στον συναίσθημα του κόσμου, όπου για δεκαετίες θεωρούσαν ότι η Δύση δεν τους αναγνώρισε και δεν τους ανταπέδωσε τις θυσίες που έκανε ο Ελληνικός Λαός τόσο στο Β Παγκόσμιο Πόλεμο, όσο και στον εμφύλιο στηρίζοντας τις επιλογές των Άγγλων και μετέπειτα των Αμερικανών.

 

ViaDiplomacy Newsroom