Παρουσιάσθηκε η 9η “Λευκή Βίβλος” για τη “Στρατιωτική Στρατηγική της Κίνας»

Στις 26 Μαΐου, η κινεζική κυβέρνηση παρουσίασε το Λευκό Βιβλίο “Στρατιωτική Στρατηγική της Κίνας», επισημαίνοντας την εφαρμογή της πολιτικής και στρατιωτικής στρατηγικής της ενεργούς άμυνας στην καινούρια κατάσταση, την επιτάχυνση του εκσυγχρονισμού άμυνας και ενόπλων δυνάμεων, την αποφασιστική διαφύλαξη της εθνικής κυριαρχίας, των εθνικών συμφερόντων της, της ασφάλειας και της ανάπτυξης της χώρας.

Είναι το 9ο Λευκό Βιβλίο για την άμυνα που εκδίδει η κινεζική κυβέρνηση από το 1998, κι αποτελεί το πρώτο που επεξηγεί την στρατιωτική στρατηγική της Κίνας.

Το Λευκό Βιβλίο με 9000 ιδεογράμματα εκδόθηκε σε 8 γλώσσες, Κινέζικα, Αγγλικά, Γαλλικά, Ρωσικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Αραβικά και Γιαπωνέζικα. Αποτελείται από τον πρόλογο, την κατάσταση ασφάλειας της χώρας, την στρατιωτική αποστολή και τα στρατηγικά καθήκοντα, την στρατηγική πολιτική της ενεργούς άμυνας, την ανάπτυξη της στρατιωτικής ετοιμότητας, την στρατιωτική προετοιμασία και την στρατιωτική συνεργασία σε θέματα ασφαλείας.

Το Λευκό Βιβλίο επισημαίνει την δραματική αλλαγή της διεθνούς κατάστασης, καθώς και τις διεθνείς ισορροπίες, το μοτίβο της παγκόσμιας διακυβέρνησης, την περιφερειακή στρατηγική Ασίας- Ειρηνικού, το διεθνές οικονομικό, τεχνολογικό και στρατιωτικό πρότυπο. Η Κίνα έχει μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης καθώς υπάρχει ευνοϊκό περιβάλλον. Όμως, αντιμετωπίζει ποικίλες απειλές και περισσότερες αντιστάσεις και προκλήσεις, γι’ αυτό έχει το καθήκον να διατηρήσει την εθνική ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα. Εμφανίζονται επίσης θέματα όπως η στρατηγική διαχείριση ενεργειακών πόρων του εξωτερικού και η προστασία του ανθρώπινου δυναμικού και της ιδιοκτησίας κ.α.

Όσο αφορά την ανάπτυξη της στρατιωτικής δύναμης, το Λευκό Βιβλίο δηλώνει ότι πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη ενός στρατού πληροφορημένου, με βελτιωμένη ικανότητα αντιμετώπισης απειλών. Επεξηγεί την ανάπτυξη σε τέσσερις τομείς, οι οποίοι είναι θαλάσσιος, εναέριος, διαδικτυακός και πυρηνικός.

Σχετικά με την διεθνή στρατιωτική συνεργασία σε θέματα ασφάλειας, το Λευκό Βιβλίο λέει ότι ο κινεζικός στρατός πρέπει να τηρεί την βιώσιμη έννοια της ασφάλειας και της ανάπτυξης, χωρίς αντιπαραθέσεις και να μην στρέφεται εναντίον ενός τρίτου κόμματος στρατιωτικών σχέσεων. Να προωθεί τη δημιουργία μιας δίκαιης και αποτελεσματικής συλλογικής συνεργασίας μηχανισμών αμοιβαίας εμπιστοσύνης, να επεκτείνει ενεργά την εναέρια στρατιωτική υποστήριξη και ασφάλεια, και να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον με τις υπόλοιπες χώρες για χάρη της ειρηνικής ανάπτυξης.

Συγγραφέας: Νίκος Αρβανίτης

Νίκος Αρβανίτης

Ο Νίκος Αρβανίτης είναι διαπιστευμένος διπλωματικός συντάκτης στο Βελιγράδι, παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Ν.Α. Ευρώπη από το 1991. Διαχειριστής του KomotiniPress.

Αν σας άρεσε το άρθρο και θέλετε να στηρίξετε τον συγγραφέα μπορείτε να κάνετε μια δωρεά.