Συνάντηση Βλάση-Πομπέο στις ΗΠΑ. Μέτρα για αναβάθμιση των προξενικών υπηρεσιών

Τον στρατηγικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στη διασφάλιση των θρησκευτικών ελευθερίων και τη προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων, ανέδειξε ο…