Μνήμες από τα παιδικά της χρόνιας της ΠτΔ στη Σταυρούπολη Ξάνθης ξύπνησαν τα εκθέματα του Μουσείου Καπνού του δήμου Καβάλας

Την πεποίθηση ότι σήμερα η Καβάλα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει με δυναμισμό τις προκλήσεις του μέλλοντος, ως πύλη διαπεριφερειακής…