Μετά την Αίγυπτο που πρόσφατα αγόρασε 125 συλλογές κατασκευής του άρματος μάχης Μ1Α1 στο πλαίσιο ενός πολυετούς κυλιόμενου προγράμματος προμηθειών το οποίο ξεκίνησε το 1993 το Μαρόκο γίνεται ο νέος χρήστης του αμερικανικού άρματος. Πιο αναλυτικά 222 M1A1 Abrams πρόκειται να παραγγελθούν από το Στρατό του Μαρόκο στο πλαίσιο ενός διευρυμένου εξοπλιστικού προγράμματος που εφαρμόζει…