Ενέργεια, μεταναστευτικό, ευρωτουρκικές σχέσεις στη Σύνοδο των Ευρωπαϊκών Χωρών του Νότου

Οι περιφερειακές εξελίξεις, το μεταναστευτικό, η ενέργεια, η μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης και το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης…