Τι λενε οι προβλέψεις για την γαλλική οικονομία

Οι τάσεις στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητος αλλά και στους επιμέρους κλάδους δείχνουν ότι η οικονομική ανάπτυξη για το επόμενο έτος θα εξακολουθήσει να είναι αναιμική αλλά πάντως καλύτερη αυτής του τρέχοντος έτους. Μάλιστα οι τελευταίες μελέτες της οικονομικής συγκυρίας από την Στατιστική Υπηρεσία δείχνουν μία βελτίωση της ανοδικής τάσης του ΑΕΠ που φθάνει στο 0.8%.

Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανεβάζει τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης στο 1%. Το Α.Ε.Π για το 4ο τρίμηνο του 2014 παρουσίασε σε 12μηνη βάση μια μικρή άνοδο της τάξεως του 0.1% μετά την αύξηση 0.3% του 3ου τριμήνου. Συνολικά για το 2014 η οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 0.4%. Η οικονομική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη για το ίδιο τρίμηνο αυξήθηκε κατά 0.3% ενώ ο ετήσιος ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης έφθασε στο 0.9%.

Για το ίδιο τρίμηνο η εσωτερική ζήτηση εμφανίστηκε και πάλι αδύναμη (0.1%) σημειώνοντας όμως συνολικά για το έτος καλύτερη επίδοση (0.4%). Η ανάλυση των επιμέρους συστατικών της έχει ως ακολούθως:

Η ιδιωτική κατανάλωση αν και σε θετικό έδαφος (0.1%) εξακολουθεί να είναι αδύναμη. Συνολικά για το έτος η επίδοσή της ήταν καλύτερη καθώς έφθασε το 0.6%. Οι επενδύσεις συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία (-0.5%) όπως και τα τρία πρώτα τρίμηνα του έτους. Το αρνητικό στοιχείο είναι ότι η αποεπένδυση έφθασε πλέον τα έξι συνεχόμενα τρίμηνα.

Η δημόσια κατανάλωση συνέχισε την θετική πορεία (0.5%) των προηγουμένων τριών τριμήνων του έτους αναπληρώνοντας σε μεγάλο βαθμό τις αρνητικές επιδόσεις των άλλων συστατικών της εσωτερικής ζήτησης. Η πρόβλεψη για το 2015 είναι πιο περιοριστική καθώς η κυβέρνηση, στο πλαίσιο της συγκλίσεως των δημοσιονομικών ελλειμμάτων στα συμφωνηθέντα επίπεδα,θα αναγκασθεί κυρίως να παρέμβει στο σκέλος των δημοσίων δαπανών παρά στο σκέλος των εσόδων όπου η ασθενής οικονομική ανάπτυξη δεν δίνει πολλά περιθώρια ελιγμών.

Η συνεισφορά του εξωτερικού τομέα στην ανάπτυξη ήταν για πρώτη φορά θετική στο εξεταζόμενο έτος καθώς οι εξαγωγές (2.5%) αυξήθηκαν αρκετά περισσότερο από τις εισαγωγές (1.7%). Όμως, για όλο το έτος το πρόσημο του εξωτερικού τομέα παρέμεινε αρνητικό (0.3%). Το εμπορικό έλλειμμα για το 2014 ήταν έναντι του 2013 μειωμένο κατά 11.5%. Το ύψος του διαμορφώθηκε στα 53.8 δις € έναντι 60.8 δις € για το 2013.

Η ανεργία εμφανίζει σταθεροποιητικές τάσεις καθώς για το εξεταζόμενο τρίμηνο μετρήθηκε στο 10.4% επί του ενεργού πληθυσμού έναντι 10.3% του 2ου τριμήνου. Τα μεγαλύτερα ποσοστά (23.7%) παρατηρούνται στις ηλικίες από 15 έως 24 ετών. Ο συνολικός αριθμός των ανέργων στην Μητροπολιτική Γαλλία ανέρχεται στα 3.5 εκατ.

Ο μέσος όρος του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή σε ετήσια βάση αυξήθηκε στους τρεις μήνες του εξεταζόμενου τριμήνου σε 12μηνη βάση κατά 0.3%. Για το 2014 ο πληθωρισμός ανήλθε στο 0.6% μειωμένος έναντι του 2013 που είχε ανέλθει στο 0.9%. Η μείωση αυτή αποδίδεται κυρίως στην μείωση των διεθνών τιμών ενέργειας, αλλά και στα αγροτικά και τα βιομηχανικά προϊόντα. Αντιθέτως οι πληθωριστικές τάσεις στον τομέα των υπηρεσιών εξακολουθούν να αυξάνονται πάνω από τον μέσο όρο. Για τους πρώτους δύο μήνες του 2015 έχει καταγραφεί μετά από πολλά έτη αποπληθωρισμός. Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο σημειώθηκε πτώση του δείκτη κατά 0.4% και τον Φεβρουάριο κατά 0.3%.

Το Γαλλικό Υπουργείο Οικονομίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και πολλοί άλλοι Οργανισμοί (ΔΝΤ, ΟΟΣΑ) προβλέπουν ότι στο 2015 θα υπάρξει μία μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ σε σχέση με το 2014. Συγκεκριμένα, το εύρος των προβλέψεων ευρίσκεται μεταξύ 0.9% με 1.1%. αρκετά υψηλότερα της οικονομικής ανόδου που σημειώθηκε το 2014. Αυτό θα γίνει κατορθωτό καθώς εκτιμάται ότι βασικοί μακροοικονομικοί δείκτες θα έχουν θετικό πρόσημο και ειδικότερα εκείνος των επενδύσεων που το 2014 είχε βρεθεί σε αρνητικό έδαφος. Επίσης, η άνοδος της ιδιωτικής κατανάλωσης προβλέπεται να κυμανθεί μεταξύ 1.3-1.5%.

Οι παράγοντες που συνηγορούν σε αυτή την αύξηση είναι ο χαμηλός πληθωρισμός και οι μικρές φορολογικές μειώσεις. Επίσης, η κυβέρνηση πιστεύει ότι θα υπάρξει μία αύξηση της ροπής προς κατανάλωση καθώς η σταδιακή αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης για την οικονομία της Ευρωζώνης δίνει στα νοικοκυριά την προσδοκία βελτίωσης των μελλοντικών τους εισοδημάτων. Επιπλέον αναμένεται ο εξωτερικός τομέας της οικονομίας να συμβάλει στην αύξηση του ΑΕΠ καθώς η πτώση της ισοτιμίας του Ευρώ και η αναμενόμενη βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητος στον Ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο θα ωφελήσουν τις γαλλικές εξαγωγές. Προς το παρόν οι διάφοροι δείκτες μέσω των οποίων αξιολογείται η πορεία της οικονομίας εμφανίζουν μικτή εικόνα.

Συγγραφέας: Γιώργος Ξ. Πρωτόπαπας

Γιώργος Ξ. Πρωτόπαπας

Δημοσιογράφος - Αναλυτής διεθνών θεμάτων και γεωπολιτικής στο μηναίο περιοδικό Άμυνα & Διπλωματία.