Το Αμερικάνικο ΥΦΑ σωσίβιο για την ΔΕΗ – Το όφελος της Ενεργειακής Διαφοροποίησης

Στα 11 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται το όφελος της ΔΕΗ από την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο πλαίσιο του διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε

Η ΔΕΗ συμβολαιοποίησε ποσότητα 130.000 κυβικών μέτρων υγροποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο αντιστοιχεί σε 880.00 θερμικές MWh. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού υπέβαλαν τελική προσφορά πέντε προμηθευτές και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία SHELL.

Η ποσότητα LNG θα αποθηκευτεί στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας και θα καταναλωθεί εντός του Ιουλίου 2019 από τις μονάδες φυσικού αερίου της επιχείρησης.

Το όφελος των 11 εκατ. ευρώ προκύπτει από την τιμή που επιτεύχθηκε στο διαγωνισμό σε σχέση με το μεσοσταθμικό χαρτοφυλάκιο συμβάσεων.

Η πολιτική της Ενεργειακής Διαφοροποίησης της Ευρώπης η οποία περνάει από την χώρας μας, φαίνεται ότι θα αποτελέσει μια σημαντική λύση τόσο στα στρατηγικά αποθέματα της χώρας, όσο για τις μεγάλες επιχείρησης.

ViaDiplomacy Newsroom