Συνεχίζει το ΝΑΤΟ να χρησιμοποιεί τον «Ελληνοτουρκικό διάλογο» για να κρύψει την αποτυχία του με την Τουρκία

«Η ανάπτυξη μηχανισμών αποκλιμάκωσης μεταξύ στρατιωτικών είναι ένας απολύτως φυσικός ρόλος για το ΝΑΤΟ. Στην πραγματικότητα, το ΝΑΤΟ το έκανε…