Στην ΔΕΘ θα συναντηθούν οι Ανταγωνιστές της χώρας από το Εξωτερικό και Εσωτερικό για να επιτεθούν και πάλι στην Ελλάδα

Η Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια έχει καταφέρει να κάνει πολλούς νέους στρατηγικούς συμμάχους με συνέπεια να δημιουργεί σημαντικά προβλήματα…