Ανοιχτή επιστολή : Άνγκελα και Αλέξη, σταματήστε να παίζετε με το μέλλον μας!

Ανοιχτή επιστολή Ευρωπαϊκoύ Φεντεραλιστικού Κόμματος Αγαπητή Καγκελάριε της Γερμανίας, Αγαπητέ Πρωθυπουργέ της Ελλάδας, Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Είκοσι τοις…