Επιτυχής εγκατάσταση του ελληνικού συσσωρευτή της SYSTEMS SUNLIGHT S.A στο γαλλικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο SSN Suffren

Με επιτυχία παραδόθηκε και εγκαταστάθηκε η πρώτο προηγμένης τεχνολογίας Ελληνικής κατασκευής συστοιχία συσσωρευτών στο πυρηνοκίνητο υποβρύχιο του Γαλλικού Ναυτικού SSN…