Διαχείριση της μετανάστευσης και χρηματοδοτήσεις για μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία στην Ευρώπη: 470 εκατομ.ευρώ για διαχείριση μετανάστευσης στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αυτόν τον μήνα 23 πολυετή εθνικά προγράμματα στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ)…