Με επιδόσεις άνω του μέσου όρου ΚΑΙ στον εξομοιωτή βολής οι Εθνοφύλακες των ΤΕ Ν. Ροδόπης!

Με τα οφέλη του εξομοιωτή βολής ήρθαν για μία ακόμη φορά οι Εθνοφύλακες του ΤΕ Ροδόπης, αυτή τη φορά στην Καβησό, στο Στρατόπεδο Βογιατζή, στον εξομοιωτή όπλων Πεζικού ευθυτενούς τροχιάς. Είχαν προηγηθεί οι εκπαιδεύσεις στα Στρατόπεδα Κανδηλάπτη και Ζήση, που προσέθεσαν γνώση και εμπειρία στους άνδρες των ΤΕ Ροδόπης.

Τα πλεονεκτήματα για τους εκπαιδευομένους είναι τεράστια, καθώς μέσα από μια σειρά σεναρίων, τόσο σε ατομικό επίπεδο για τον κάθε τυφεκιοφόρο, όσο και σε επίπεδο ομάδος, μπορούν να εκπαιδευτούν ταυτόχρονα οκτώ άτομα, από τους οποίους οι επτά με το τυφέκιό τους και ο όγδοος, ο πολυβολητής της ομάδος, με το πολυβόλο του. Τα σενάρια αυτά, τόσο τα ατομικά όσο και τα αντίστοιχα σε επίπεδο ομάδος, ποικίλλουν, αρχίζοντας από τα πλέον απλά και βαθμιαία προχωρούν προς τα πλέον απαιτητικά και σύνθετα. Επίσης, γίνεται αντιληπτό το επίπεδο της οικονομίας σε κατανάλωση πυρομαχικών, αλλά και της κατά το δυνατόν τελειότητας που επιτυγχάνεται για το προσωπικό με τη χρήση του εξομοιωτή.

Όπως είναι γνωστό, σε σχηματισμούς στην Περιοχή Ευθύνης του Δ’ Σώματος Στρατού, έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν εξομοιωτές βολής φορητού οπλισμού. Με την ένταξη των παραπάνω συστημάτων στην διαδικασία εκπαίδευσης, το προσωπικό προπαρασκευάζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την πραγματοποίηση βολής σε κανονικό πεδίο βολής με πραγματικό οπλισμό και πυρομαχικά. Έτσι μειώνεται το κόστος και μεγιστοποιούνται τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης.

 

Να επισημάνουμε ότι οι άνδρες των ΤΕ Ν. Ροδόπης έχουν σημειώσει μεγάλες επιδόσεις και σε σκοπευτικούς αγώνες με πραγματικά πυρά ενώ η βελτίωση του ατομικού τους οπλισμού ( που γίνεται με δικά τους έξοδα) έχει συμβάλει στην μέγιστη βελτίωση κι εξοικείωση με το ατομικό τους τυφέκιο.

Συγγραφέας: Νίκος Αρβανίτης

Νίκος Αρβανίτης

Ο Νίκος Αρβανίτης είναι διαπιστευμένος διπλωματικός συντάκτης στο Βελιγράδι, παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Ν.Α. Ευρώπη από το 1991. Διαχειριστής του KomotiniPress.

Αν σας άρεσε το άρθρο και θέλετε να στηρίξετε τον συγγραφέα μπορείτε να κάνετε μια δωρεά.