Κίνδυνος διακοπής χρηματοδότησης από την Ε.Ε. – Αδύνατη η αξιοποίηση των χρημάτων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας

Συνδυασμένες εκβιαστικές πιέσεις δέχεται η ελληνική κυβέρνηση από τους δανειστές αφού από την μία πλευρά η τρόικα απειλεί να διακόψει…